Читать на русском

„Viaplay“ naudojimo sąlygos

Apžvalga

„Viaplay“ yra internetu teikiama paslauga, suteikianti konkrečiam asmeniui pritaikytą prieigą siųstis tam tikrą garso ir vaizdo turinį, pavyzdžiui, serialus ir filmus, srautinio duomenų siuntimo būdu į asmeniniam naudojimui įsigytus, nuomos ar abonemento pagrindu su privalomu įsipareigojimo laikotarpiu arba be jo naudojamus registruotus įrenginius (toliau – Paslauga arba Viaplay). Paslauga prieinama platformose naudojant Viaplay kompiuterinę programėlę (toliau – Programėlė) ir Viaplay interneto svetainėje (https://viaplay.lt/) (toliau – Svetainė) tose valstybėse, kuriose siūloma Paslauga.

Informacija apie Viaplay

Viaplay yra „Nordic Entertainment Grup Sweden AB“, įmonės identifikacijos numeris 556304-7041, adresas: Box 171 04, 104 62 Stokholmas, Švedija, dalis (NENT ir Viaplay toliau kartu – NENT, Mes, Mūsų, Mus arba Mums). NENT priklauso bendrovių grupei, kurioje „Nordic Entertainment Grup AB“, įmonės identifikacijos numeris 559124-6847, yra patronuojanti bendrovė (toliau – Grupė). Būdamas Paslaugos vartotoju ir naudotoju (toliau – Jūs, Jūsų, Jus arba Jums), galite susipažinti su Grupės elgesio kodeksu ir politika apsilankę Grupės svetainėje adresu: www.nentgroup.com. Paslaugą reguliuoja Švedijos reguliavimo institucija MPRT (Švedijos spaudos ir transliavimo institucija).

Naudojimo sąlygos

Šios Naudojimo sąlygos (kartu su jose minimais dokumentais) taikomos ir yra teisiškai privalomos visiems Paslaugos naudotojams. Prieš naudodamiesi Paslauga Jūs turite perskaityti šias Naudojimo sąlygas ir su jomis sutikti. Naudodamiesi Paslauga Jūs pareiškiate, kad sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, joms pritariate ir sutinkate jų laikytis. Naudojimo sąlygos taikomos tol, kol Jūs esate Mūsų klientas. Jei bet kuriuo metu Jūs nesutinkate su Naudojimo sąlygomis arba kitu būdu negalite jų laikytis, Jūs neturi teisės naudotis Paslauga.

Paslaugą gali siūlyti tretieji asmenys, pvz., kartu teikdami jų pačių produktus ir paslaugas, kurioms gali būti taikomos papildomos ir atskiros naudojimo sąlygos, apie kurias Jūs būsite informuotas užsiregistruodamas arba kitais tokio trečiojo asmens Jums teikiamais pranešimais.

Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga

Tam, kad galėtumėte naudotis Paslauga, turite tapti Mūsų klientu susikurdami Viaplay naudotojo paskyrą Jūsų valstybėje, kurioje gyvenate, Jums prieinamos Svetainės ar Programėlės versijoje bei sutikti su šiomis Naudojimo sąlygomis ir susijusiais dokumentais. Jūs galite bet kuriuo metu nuspręsti nutraukti sutartinis ryšius su Mumis panaikindami savo naudotojo paskyrą. Savo naudotojo paskyrą panaikinsite susisiekę su Mūsų Vartotojų aptarnavimo centru Jūsų šalyje (kontaktiniai duomenys pateikiami skyriuje „Kontaktinė informacija“).

Turėdami paskyrą Jūs galite naudotis Paslauga:

 • įsigydami mėnesinį abonementą, pasirinkdami turinio paketą ir mokėdami išankstinius mėnesinius mokesčius (toliau – Abonementinis mokestis), kol nuspręsite nutraukti abonementą. Kiekvienas mėnuo, kai jūs esate užsisakęs Paslaugą ir mokate Abonementinį mokestį, vadinamas Abonemento laikotarpiu;
 • jei įmanoma, sumokėdami vienkartinį mokestį už galimybę naudotis tam tikro konkretaus turinio peržiūros paslauga (toliau – Vienkartinis mokestis), ją perkant (Elektroninė mažmeninė prekyba), nuomojantis 48 valandoms (iš nuomos ir pirkimo dalies) arba siunčiantis konkrečių renginių, pavyzdžiui, konkrečių futbolo rungtynių, turinį srautinio duomenų siuntimo būdu (mokama už peržiūrą); arba
 • jei įmanoma, įsigydami abonementą su privalomu įsipareigojimo laikotarpiu, pasirinkdami vieną ar daugiau turinio paketų iš anksto nustatytam sutarties sudarymo dieną nurodytam terminui (pavyzdžiui, 6 ar 12 mėnesių) (toliau – Abonementas su įsipareigojimo laikotarpiu), užsisakydami Paslaugą visam iš anksto nustatytam terminui ir mokėdami Abonementinį mokestį pagal taikomą sutartį. Iš anksto nustatytas sutarties sudarymo dieną nurodytas terminas yra trumpiausias terminas, kuriam Jūs turite užsisakyti Paslaugą (toliau – Įsipareigojimo laikotarpis), jei Jūs turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu. Pasibaigus Įsipareigojimo laikotarpiui, Jūsų abonementas taps abonementu su kas mėnesį mokamu Abonementiniu mokesčiu iki kito pranešimo, kaip nurodyta šio punkto a) papunktyje, kol nuspręsite nutraukti abonementą.

Turinio pirkimas (Elektroninė mažmeninė prekyba) suteikia neribotą prieigą siųstis įsigytą turinį srautinio duomenų siuntimo būdu ir jį atkurti, kol toks turinio pirkimas yra Mūsų su teisių turėtojo sutarties dalykas. Įsigytą turinį taip pat galima atsisiųsti, o atsisiuntus žiūrėti įprastu būdu, atsijungus nuo interneto, tuose įrenginiuose, kuriuose Viaplay palaiko šią funkciją. Jeigu Mūsų sutartis su teisių turėtoju pasibaigia arba jeigu dėl bet kokios priežasties nutrūksta prieiga prie įsigyto turinio (pavyzdžiui, dėl techninių priežasčių), Jūs turite teisę į proporcingą kompensaciją čekio forma, kurį galite panaudoti Paslaugai.

Prieiga prie Paslaugos taip pat gali būti prieinama per kitas paslaugas, kurias siūlo NENT ar kitos Grupei priklausančios ar nepriklausančios bendrovės, bendradarbiaujančios su NENT.

Norėdami sukurti paskyrą ir naudotis Paslauga, Jūs turite:

 • būti ne jaunesnis(-ė) kaip 18 metų;
 • būti nuolatinis šalies, kurioje siūloma Paslauga, gyventojas (Viaplay patikrins Jūsų geografinę buvimo vietą registracijos metu. Jums neleidžiama naudoti jokios technologijos ar metodo, skirto užmaskuoti ar nuslėpti Jūsų buvimo vietą);
 • užregistruoti savo mokėjimo informaciją ir pereiti standartinę kreditingumo įvertinimo patikrą;
 • patvirtinti, kad registracijos metu Jūsų pateikta informacija yra teisinga ir tiksli ir kad Jūs informuosite Mus, jei bet kuriuo metu ši informacija pasikeistų;
 • naudotis Paslauga tik asmeniniams ir privatiems tikslams, o ne bet kokiems komerciniams ar viešiems tikslams;
 • užtikrinti, kad Paslauga nėra naudojama neteisėtiems ar nederamiems tikslams, ir neleisti to daryti jokiam kitam asmeniui;
 • užtikrinti, kad Mūsų ir (ar) Grupės produktai, paslaugos, Paslauga ar bet kas kita, kas priklauso Mums ir (ar) Grupei, nebūtų kokiu nors būdu perparduodama trečiajam asmeniui pažeidžiant šias Naudojimo sąlygas.

Asmens duomenų tvarkymas

Kai Jūs registruojate naudotojo paskyrą Paslaugos naudojimui, taip pat kai naudojatės Paslauga, Mes rinksime tam tikrą informaciją apie Jus, įskaitant Jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kokią informaciją Mes renkame ir kaip tvarkome surinką informaciją, rasite Mūsų Privatumo politikoje.

Įranga, sistemos ir interneto ryšys

Jūsų galimybė naudotis Paslauga priklauso nuo to, ar turite reikalingą įrangą, sistemas ir interneto ryšį. Prieš mokėdami Vienkartinį mokestį ar įsigydami Paslaugą, Jūs turite įsitikinti, kad turite reikalingą įrangą, sistemas ir interneto ryšį, kad galėtumėte naudotis Paslauga kaip numatyta. Minimalūs sistemos reikalavimai, kad galėtumėte naudotis Paslauga, ir platformų, kuriose prieinama Paslauga, apžvalga nurodyti šalies, kurioje gyvenate, Svetainėje. Tačiau net ir atitikimas šiems minimaliems sistemos reikalavimams negarantuoja, kad Jūs visada galėsite sėkmingai naudotis Paslauga be galimų pertraukimų, transliavimo trikdžių ir kt.

Mes turime teisę nustatyti, kuriuos įrenginius Jums leidžiama naudoti, kad galėtumėte naudotis Paslauga. Jūs turite teisę registruoti ne daugiau kaip keturis (4) įrenginius ir naudotis Paslauga per juos ir negalite pakeisti daugiau kaip vieno (1) registruoto įrenginio per devyniasdešimt (90) kalendorinių dienų. Įrenginiai, kuriuos šiuo metu galima registruoti naudotis Paslauga, yra išvardyti šalies, kurioje gyvenate, Svetainėje. Mes negarantuojame kiekvieno įrenginio veikimo ar nuolatinio suderinamumo, kad galėtumėte naudotis Paslauga.

Vienu metu Jūs galite siųstis turinį srautinio duomenų siuntimo būdu į ne daugiau kaip du (2) registruotus įrenginius. Tačiau jeigu sumokėjote mokestį už peržiūrą atskirai, kad galėtumėte žiūrėti tiesiogiai transliuojamą renginį, šį turinį Jūs galite siųstis srautinio duomenų siuntimo būdu vienu metu į vieną (1) registruotą įrenginį.

Jūs sutinkate, kad Paslaugos prieinamumą gali paveikti, pavyzdžiui, atsisakymas teikti Paslaugą internetu arba bet kuriuo kitu tinklu, interneto ryšio paslaugų (ISP), elektroninių, kompiuterio ar kitų ryšių problemos ar trikdžiai, ir kad Mes neatsakome už negalėjimą naudotis Paslauga dėl perkrovos, tokių problemų ir (ar) trikdžių.

Jeigu esate ES arba EEE valstybės narės gyventojas, Paslauga galėsite naudotis tiek šalyje, kurioje gyvenate, tiek kitose ES ir EEE šalyse, kuriose laikinai gyvenate, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/1128. Jūs sutinkate, kad Mes jokiu būdu neatsakome už bet kokias išlaidas, įstatymų pažeidimus ar kitaip, įskaitant, pavyzdžiui, atsakomybę, kurią Jūs patiriate naudodamiesi ar bandydami naudotis Paslauga už šalies, kurioje gyvenate, ribų.

Jūs įsipareigojate neparduoti, neperduoti ar kitaip neperleisti jokių NENT ir (ar) Grupės produktų, paslaugų, Paslaugos ar kito NENT ir (ar) Grupės turto trečiajam asmeniui pažeidžiant šias Naudojimo sąlygas.

Vartotojo vardas ir slaptažodis

Registruodamiesi ir sukurdami vartotojo paskyrą Svetainėje Jūs turite nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį, kad prisijungtumėte prie paskyros ir galėtumėte naudotis Paslauga. Jei registruojatės per „iTunes“ programą naudodami „Apple TV“ programėlę, jums tereikia sukurti slaptažodį, jei norite turėti prieigą prie Paslaugos kituose nei Jūsų „Apple TV“ registruotuose įrenginiuose. Vartotojo vardai ir slaptažodžiai yra konfidenciali informacija, kurios neturėtumėte suteikti trečiajam asmeniui. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu, tačiau įspėjus per protingą laikotarpį, prašyti Jūsų pakeisti savo slaptažodį. Jums žinoma ir Jūs sutinkate, kad dėl prašymų pakeisti slaptažodį gali būti laikinai sustabdyta Jūsų prieiga prie Paslaugos.

Jei įtariate, kad Jūsų vartotojo vardu ir (ar) slaptažodžiu naudojasi kuris nors kitas asmuo, Jūs turite nedelsiant Mus informuoti apie tokį neteisėtą naudojimą ir pakeisti savo slaptažodį. Jei Mes turime pagrindo manyti, kad Jūsų vartotojo vardas ir (ar) slaptažodis buvo atskleisti arba kokiu nors būdu tapo žinomi neįgaliotam asmeniui, Mes turime teisę nedelsiant sustabdyti Paslaugos teikimą ir (ar) pasirūpinti, kad ji Jums būtų neprieinama, arba kitu būdu apsaugoti Paslaugą nuo tolesnio neteisėto naudojimo.

Naudotojo profiliai

Atsižvelgdami į naudojimąsi Paslauga Jūs galite kurti asmeninius profilius (toliau – Naudotojo profiliai). Naudotojo profilis padeda kurti labiau konkrečiam asmeniui pritaikytą naudojimosi Paslauga patirtį, be kitų dalykų, rekomenduojant, pvz., kino filmus ir serialus, remiantis tais filmais ir serialais, kuriuos Jūs žiūrėjote anksčiau. Kiekvienas Naudotojo profilis taip pat saugo atskirą anksčiau Naudotojo profilio naudotojo žiūrėto turinio atsisiuntimų istoriją. Tačiau pažymime, kad visi per naudotojo paskyrą sukurti Naudotojo profiliai matomi visiems, kurie naudojasi ta naudotojo paskyra, o tai reiškia, kad Jūs, kaip paskyros turėtojas, ir (ar) kiti tos naudotojo paskyros naudotojai gali matyti, atidaryti, naudoti, redaguoti ar pašalinti Naudotojo profilius. Tačiau Jūs, kaip paskyros turėtojas, esate atsakingas užtikrinti, kad visi naudotojo paskyros naudotojai laikytųsi Naudojimo sąlygų reikalavimų ir žinotų apie juos bei būtų susipažinę su Mūsų Privatumo politika.

Tam tikrų tipų Naudotojo profiliai, kaip kad vaikams skirti Naudotojo profiliai, sukonfigūruojami taip, kad Paslauga galėtų naudotis vaikai, apribojant, be kita ko, jų prieigą prie tų Paslaugos dalių, kurių žiūrėjimui reikalingas tėvų ar globėjų pritarimas.

Nepilnamečiai

Paslauga gali būti susijusi su turiniu, kuris yra akivaizdžiai netinkamas nepilnamečiams, taip pat kitų asmenų laikomas įžeidžiančiu.

Jei norite apriboti Paslaugos prieinamumą vaikams, Mes rekomenduojame Jums sukurti Naudotojo profilį vaikams, kuris ribotų vaikų prieigą prie tam tikrų Paslaugos dalių, kurios nėra tinkamos vaikams. Paslauga nėra skirta naudoti vaikams be tėvų ar globėjų žinios, priežiūros, kontrolės ir pritarimo. Jūs taip pat turite galimybę apriboti prieigą Paslaugos turinio nuomai ir pirkimui, aktyvuodami Apsaugos nuo pirkimo funkciją (žr. skyrių „Apsauga nuo pirkimo“).

Apsauga nuo pirkimo

Jūs galite aktyvuoti Apsaugos nuo pirkimo funkciją, kuri yra pasiekiama per „Mano paskyra”, leidžiančią Jums sukurti keturių skaitmenų kodą, kuris neleistų neturintiems teisės asmenims ir (ar) vaikams nuomotis ir pirkti Paslaugos turinį. Atkreipiame dėmesį, kad paskyros turėtojas yra atsakingas už visus Paslaugos naudojimo atvejus. Todėl jeigu aktyvuojate Apsaugos nuo pirkimo funkciją, neturėtumėte dalintis keturių skaitmenų PIN kodu su kitais Paslaugos naudotojais.

Elektroninio pašto adresas ir komunikacija

Mūsų informacija ir pranešimai bus siunčiami ryšium su naudotojo profilio registracija nurodytu elektroninio pašto adresu. Pakeitę savo elektroninio pašto adresą, Jūs privalote nedelsiant atnaujinti savo profilį Svetainėje. Turime teisę laikyti naujausią nurodytą elektroninio pašto adresą teisingu vartotojo adresu. Mes reguliariai siųsime Jums elektroniniu paštu Jus dominančią informaciją apie Viaplay produktus ir paslaugas. Jūs galite lengvai atsisakyti tokių elektroninių pranešimų paspaudę nuorodą „Atsisakyti“, esančią atitinkamo elektroninio laiško apačioje arba savo naudotojo paskyros nustatymuose „Mano paskyra“.

Atsiskaitymas

Informaciją apie priimamas kredito ir debeto korteles galima rasti Svetainėje.

Registruodamas Jūsų mokėjimo informaciją dėl naudojimosi Paslauga, trečiasis asmuo, patvirtintas pagal tarptautinius saugumo standartus (Mokėjimo kortelių industrijos duomenų saugumo standartą, angl. Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS), Viaplay vardu įrašo ir saugo reikalingą mokėjimo informaciją dėl naudojimosi Paslauga.

Vienkartiniai mokesčiai mokami pirkimo dieną, Abonementiniai mokesčiai mokami kas mėnesį iš anksto ir nuskaitomi nuo Jūsų ryšium su naudotojo paskyros registravimu nurodytos kredito ar debeto kortelės arba kitais sutartais mokėjimo būdais. Informuojame, kad jeigu mokate per trečiąjį asmenį mokėjimo paslaugų teikėją, Jums gali reikėti sutikti su bendrosiomis tokios paslaugos naudojimo sąlygomis. Jeigu atliekate Vienkartinį mokestį arba įsigyjate Paslaugą per „Apple TV“ ar per iOS įrenginį naudodami „iTunes“ programą (jei įmanoma), Vienkartinis mokestis ir (ar) Abonementinis mokestis bus nuskaitomi nuo kredito ar debeto kortelės, kurią Jūs susiejote su „iTunes“ programa.

Informaciją apie atliktus pirkimus galima rasti Svetainėje prie „Mano paskyra“.

Kai užsisakote Viaplay paketą, Jūsų abonementas bus automatiškai pratęstas kiekvieną mėnesį pasibaigus Abonemento laikotarpiui arba atitinkamam Įsipareigojimo laikotarpiui ir Mes toliau taikysime Abonementinį mokestį, kol Jūs nutrauksite savo abonementą. Mėnesiniai mokesčiai už abonemento pratęsimą mokami kiekvieno Abonemento laikotarpio pabaigoje. Jei Jūs turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu, kai kas mėnesį mokamas Abonementinis mokestis, Abonementinis mokestis mokamas kaip nurodyta pasirinktos mokėjimo paslaugos sąlygose.

Jei mokėjimo dieną neturite pakankamai lėšų sumokėti sutartus Abonementinius mokesčius ir (ar) Vienkartinius mokesčius (toliau – Mokesčiai) arba mokėjimo negalima atlikti dėl kitų priežasčių, Mes turime teisę toliau skaičiuoti Jums Mokesčius ir iš naujo bandyti atlikti mokėjimą, kol jis bus atliktas. Kol bus atliktas visas mokėjimas, Mes turime teisę nedelsiant sustabdyti arba apriboti Jūsų prieigą prie Paslaugos, kol bus sumokėti visi Mokesčiai. Mes turime teisę nedelsiant visiškai panaikinti abonementą ir (ar) prieigą prie Paslaugos, jeigu Jūs vėluojate sumokėti. Tuo atveju, jeigu Jūs turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu, Jūs privalote nedelsiant sumokėti atitinkamus mokesčius už likusią Įsipareigojimo laikotarpio dalį, net jeigu Mes panaikiname abonementą pagal šį skyrių. Jeigu nėra pakankamai lėšų padengti Mokesčius ir Jūs vėluojate sumokėti ilgiau kaip dešimt (10) kalendorinių dienų, Mes turime teisę atgauti skolą kitais būdais.

Jeigu Jūs prisijungėte prie Viaplay per trečiąjį asmenį ir Mes neišrašome Jums sąskaitos tiesiogiai, tokiu atveju taikomos trečiojo asmens nustatytos mokėjimo sąlygos.

Mokesčiai ir paketų pakeitimai

Mokesčiai taikomi pagal Mūsų galiojantį kainoraštį. Papildomi mokesčiai mokami už, pvz., filmų nuomą ir pirkimą, tiesiogines konkrečių renginių transliacijas, tais atvejais, kai mokama už peržiūrą ir užsakomąjį turinį. Visos kainos yra nurodytos Svetainėje ir kartkartėmis Mes galime jas keisti šių Naudojimo sąlygų skyriuje „Mokesčių pakeitimai“ nurodyta tvarka. Negrąžinami jokie sumokėti Mokesčiai, išskyrus Jūsų teises pagal skyrių „Atšaukimo teisė“, ir Mes nenustatome grąžinamųjų išmokų ar neteikiame kredito už nepanaudotą ar iš dalies panaudotą Paslaugą.

Jeigu, kai siūloma, Jūs nusprendžiate išplėsti savo abonementą pasirinkdami platesnio turinio paketą, Jums gali būti taikomas didesnis Abonementinis mokestis, lyginant su iki paketo išplėtimo mokėtu Abonementiniu mokesčiu. Naujasis Abonementinis mokestis bus taikomas Jūsų kredito ar debeto kortelei arba kitu pasirinktu mokėjimo būdu nuo tos dienos, kurią pasirenkate išplėsti savo abonementą, o anksčiau mokėtas Abonementinis mokestis likusiam Abonemento laikotarpiui bus proporcingai sumažintas. Naujasis Abonementinis mokestis įsigalios nuo kitos mokėjimui nustatytos dienos. Jeigu Jūs nusprendžiate susiaurinti savo abonementą pasirinkdami siauresnio turinio paketą, kainos ir turinio pokytis įsigalios kartu su kita mokėjimui nustatyta diena.

Mokesčių pakeitimai

Kartkartėmis Mes galime keisti mokesčius už Paslaugą (toliau – Mokesčių pakeitimas).

Mes privalome pranešti Jums elektroniniu paštu ir (ar) per Jūsų naudotojo paskyrą Paslaugoms, apie abonemento be Įsipareigojimo laikotarpio Mokesčių pakeitimus ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki Mokesčių pakeitimo įsigaliojimo. Abonemento su įsipareigojimo laikotarpiu atveju pirkimo metu sutarti mokesčiai taikomi visą Įsipareigojimo laikotarpį. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, Mokesčių pakeitimai gali įvykti įspėjant per trumpesnį terminą, įskaitant per Įsipareigojimo laikotarpį, jeigu padidėja Mūsų platinimo išlaidos ir kitos su Paslaugos prieinamumu susijusios sąnaudos dėl valstybinių mokesčių ar bendrų rinkliavų pakeitimų, valiutos kurso pokyčių, tretiesiems asmenims mokėtinų mokesčių pakeitimų, oficialių sprendimų arba teisės aktų ar administracinių nuostatų pakeitimų, ir kai Mokesčių pakeitimas atitinka išlaidų ir sąnaudų padidėjimą.

Jeigu Jūs nesutinkate su Mokesčių pakeitimu, Jūs turite teisę atšaukti savo abonementą nuo Mokesčių pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu Mes gauname pranešimą apie tai ne vėliau kaip prieš tris (3) kalendorines dienas iki Mokesčių pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mokesčių pakeitimas apima ir naujų mokesčių taikymą.

Nemokamas bandymas

Naujiems vartotojams Mes galime siūlyti nemokamą abonementą konkrečiam laikotarpiui (toliau – Nemokamas bandymas). Norėdami pasinaudoti Nemokamo bandymo galimybe, Jūs ar kitas Jūsų namų ūkio narys neturi būti anksčiau naudojęsis Nemokamo bandymo galimybe arba kokiu nors kitu panašiu Mūsų rinkodaros pasiūlymu.

Jūs galite naudotis Nemokamu bandymu sukūrę naudotojo paskyrą ir patvirtinę paskyros duomenis Svetainėje.

Pasibaigus Nemokamo bandymo laikotarpiui, Nemokamas bandymas automatiškai taps mokamu abonementu su Įsipareigojimo laikotarpiu, už kurį Jums bus taikomas mokestis pagal tuo metu galiojantį kainoraštį už Jūsų pasirinktą abonementą, jeigu Jūs pats nesiimate aktyvių veiksmų atšaukti Nemokamą bandymą, kaip nurodyta skyriuje „Atšaukimo teisė“, arba ne vėliau kaip paskutinę bandomojo laikotarpio dieną nenutraukiate Nemokamo bandymo. Jeigu pasinaudojate savo atšaukimo teise arba nutraukiate savo abonementą per Nemokamo bandymo laikotarpį, Nemokamas bandymas baigiasi nedelsiant.

Nemokamą bandymą galima nutraukti arba atšaukti per „Mano paskyra“ skyriuje apie nutraukimą nurodyta tvarka.

Jeigu Jūs užsiregistravote Nemokamam bandymui per trečiąjį asmenį, gali būti taikomos atskiros sąlygos ir Nemokamą bandymą privaloma atšaukti pagal trečiojo asmens nustatytą tvarką ir terminus. Pasibaigus Nemokamam bandymui Jūsų Viaplay abonementui bus taikomos tokio trečiojo asmens nustatytos kainos.

Pasinaudoję Nemokamo bandymo atšaukimo teise ar nutraukę Nemokamą bandymą, Jūs nebegalite naudotis ar atnaujinti naudojimosi Nemokamu bandymu.

Paslaugos pakeitimai

Kartkartėmis mes galime keisti Paslaugą. Jeigu pakeitimai esminiai ir Jums nepalankūs, Jūs gausite informaciją apie tai elektroniniu paštu ir (ar) per „Mano paskyra“ ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Tokie pakeitimai įsigalioja pranešime nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip po trisdešimties (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, pakeitimas gali įvykti anksčiau nei po trisdešimties (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, jeigu pakeitimą paskatino galimas teisės aktų pažeidimas, pareigūnų sprendimai, teisės aktų pakeitimai arba nenugalimos jėgos aplinkybė (force majeure) (kaip nurodyta toliau). Jeigu pakeitimas reiškia labai didelį Jums nepalankų pakeitimą, Jūs galite nutraukti savo abonementą nuo pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu Mes gauname pranešimą apie tai ne vėliau kaip prieš tris (3) kalendorines dienas iki pakeitimo įsigaliojimo dienos. Kadangi Mūsų politika numato nuolatinį Paslaugos tobulinimą, Paslaugos turinio pakeitimai ir naujiniai (pvz., konkrečių serialų, filmų ar renginių / šou pridėjimas ir šalinimas) ir Svetainės pateikimo pakeitimai nelaikomi pakeitimais pagal šį skyrių. Paslaugos turinys gali skirtis pagal geografinę vietovę, taip pat jis kartkartėmis keisis.

Kai susitarimą nutraukiate Jūs

Naudojimąsi Paslauga ir atitinkamai abonementą galima nutraukti Svetainėje per „Mano paskyra“ skyriuje apie nutraukimą nurodyta tvarka. Kai susitarimą nutraukiate Jūs, nutraukimas įsigalios:

 1. pasibaigus Abonemento laikotarpiui, per kurį pranešate Mums, kad Jūs norite nutraukti abonementą (jeigu Jūs turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu, nutraukimas įsigalios tik pasibaigus Įsipareigojimo laikotarpiui); arba
 2. pasibaigus šių Naudojimo sąlygų skyriuose „Paslaugos pakeitimai“, „Kainos pakeitimai“ ar „Pakeitimai“ nurodytam pranešimo laikotarpiui, jeigu Jūs pranešate Mums apie pageidaujamą nutraukimą minėtuose skyriuose nustatyta tvarka.

Jeigu Jūs įsigijote prieigą prie Paslaugos per trečiąjį asmenį, įskaitant „iTunes“, Jūsų abonementas privalo būti nutrauktas per tokį trečiąjį asmenį pagal jo taikomas sąlygas.

Pažymime, kad jeigu Jums buvo suteikta prieiga prie Paslaugos Nemokamo bandymo būdu ir Jūs norite ją atšaukti arba nutraukti per Nemokamo bandymo laikotarpį, taikomos skyriuje „Nemokamas bandymas“ nustatytos sąlygos.

Atkreipiame dėmesį, kad Jūsų, kaip vartotojo, ir Mūsų, kaip paslaugos teikėjo, santykiai tęsiasi ir šios Naudojimo sąlygos toliau taikomos tol, kol Jūs turite pas Mus savo naudotojo paskyrą. Skyriuje „Prieiga prie Paslaugos ir naudojimasis Paslauga“ nurodoma, kaip galite panaikinti savo naudotojo paskyrą ir nutraukti vartotojo ir paslaugų teikėjo ryšius.

Jeigu norite nutraukti savo abonementą, Jūs vis tiek privalote sumokėti už likusį Abonemento laikotarpį arba atitinkamą Įsipareigojimo laikotarpį.

Mes negrąžinsime Mokesčių ar kitų mokėjimų, kuriuos Mums jau sumokėjote.

Jeigu panaikinate savo abonementą, Jūs turėsite prieigą prie turinio, kurį įsigijote naudodamiesi Elektroninės mažmeninės prekybos galimybe. Tačiau Mes pasiliekame teisę nutraukti ar apriboti prieigą prie tokio turinio.

Kai susitarimą nutraukiame Mes

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti ar kitaip sustabdyti Jūsų prieigą prie Paslaugos. Jeigu Mes nutraukiame susitarimą su Jumis, pagal šias Naudojimo sąlygas Mes pasiūlysime Jums vieną iš šių galimybių:

 1. turėsite tolesnę prieigą prie Paslaugos likusiam esamam Abonemento laikotarpiui ar Įsipareigojimo laikotarpiui arba grąžinsime neseniai sumokėto Abonementinio mokesčio sumą, atitinkančią Paslaugos teikimo apribojimui ar sustabdymui, be Jūsų abonemento pratęsimo; ir (ar)
 2. turėsite prieigą prie atskiros(-ų) Paslaugos(-ų), kurią (kurias) jau įsigijote sumokėdami Vienkartinį mokestį, likusį Paslaugos galiojimo laikotarpį.

Mes turime teisę nedelsiant nutraukti Jūsų prieigą prie Paslaugos ir pareikalauti sumokėti su tuo susijusį(-ius) nesumokėtą(-us) Abonementinį(-ius) mokestį(-čius), kuris (kurie) nedelsiant tampa mokėtinas(-i);

 1. jeigu Mes nustatome neteisėtą arba įtariamą neteisėtą naudojamasi Paslauga;
 2. jeigu Paslaugos naudotojas nesilaiko šių Naudojimo sąlygų; ir (ar)
 3. jeigu mokėjimas vėluoja,

todėl Jūsų, jeigu turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu, gali būti reikalaujama nedelsiant sumokėti Abonementinį mokestį už visą likusį Įsipareigojimo laikotarpį.

Atšaukimo teisė

Jūs turite teisę atšaukti savo pirkimą per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo pirkimo dienos (toliau – Nemokamo atšaukimo laikotarpis) ir atgauti visus pinigus. Nemokamo atšaukimo laikotarpis įsigalios vos tik Jūs gausite savo abonemento arba Vienkartinio mokesčio patvirtinimą. Jūs neturite teisės atšaukti Paslaugos ir atgauti pinigus, jeigu per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo Jūsų abonemento arba Vienkartinio mokesčio patvirtinimo gavimo pradedate naudotis Paslauga ir žiūrėti per ją rodomą turinį. Pradėdami naudotis Paslauga ir žiūrėti turinį, prie kurio Jūs turite prieigą pagal savo abonementą arba Vienkartinį mokestį, Jūs sutinkate, kad Paslauga pradedama teikti nesibaigus Nemokamo atšaukimo laikotarpiui ir kad baigia galioti Jūsų teisė atšaukti Paslaugą.

Savo pirkimą galite atšaukti žodžiu arba raštu, pranešdami apie tai susisiekę su Mumis. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad pirkimą privalote atšaukti iki Nemokamo atšaukimo laikotarpio pabaigos. Atšaukimo teise taip pat galite pasinaudoti užpildydami ir persiųsdami Mums standartinę formą pagal šį pavyzdį:

„Viaplay“ Vartotojų aptarnavimo centrui support@viaplay.lt

Pranešu, kad nutraukiu savo sutartį su „Viaplay“

Užsakyta [*]

Vartotojo vardas, pavardė [*]

Vartotojo elektroninio pašto adresas [*]

Vartotojo(-ų) parašas(-ai) [tik tuo atveju, jei teikiama šio pranešimo popierinė forma]

Data

 

Šalies, kurioje gyvenate, vartotojų teisių apsaugos institucija apskritai irgi turėtų turėti galimybę suteikti Jums daugiau informacijos apie atšaukimo teisę ir apie teisės aktus, reglamentuojančius nuotoliniu būdu ir ne verslo patalpose sudaromas sutartis.

Pretenzijos ir nusiskundimai

Jei pastebėjote kokių nors su Paslauga susijusių defektų, kurie nepriklauso nuo Jūsų ar kurio nors kito naudotojo naudojimosi Paslauga, Jūs turite teisę reikalauti, kad defektas būtų ištaisytas. Tam, kad neprarastumėte savo teisių į prekių ir pinigų grąžinimus, Jūs privalote susisiekti su Mumis per pagrįstą terminą, kai pastebėjote ar turėjote pastebėti defektą, ir paaiškinti, kodėl manote, kad Paslauga turi defektų. Laikoma, kad pretenzijos ir nusiskundimai pateikti laiku, jei juos pateikiate per du (2) mėnesius po to, kai pastebėjote ar turėjote pastebėti defektą. Jeigu pretenzija ar nusiskundimas patvirtinami, Mes padengsime visas defekto taisymo išlaidas. Jūsų teisė grąžinti produktą su defektu nustoja galioti praėjus trejiems (3) metams po to, kai pastebėjote ar turėjote pastebėti defektą, o tai reiškia, kad po šio termino Jūs nebeturite galimybės teikti pretenziją ar nusiskundimą, jeigu garantijoje ar kitur nenurodyta kitaip.

Mes pasiliekame teisę reikalauti Jūsų atlyginti visas defektų taisymo išlaidas, jeigu tokie defektai atsirado dėl Jūsų ar kurio nors kito naudotojo naudojimosi Paslauga veiksmų.

Intelektinės nuosavybės teisės

Visą turinį, kuris yra Paslaugos dalis ir yra susijęs su Paslauga, gina Švedijos ir tarptautiniai autorių teisių apsaugos įstatymai. Mes turime arba licencijuojame visas autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises į medžiagą ar turinį, kurie yra Paslaugos dalis ir yra susiję su Paslauga. Mes suteikiame Jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą licenciją naudotis tokiomis teisėmis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslams (bet ne komerciniams tikslams), su sąlyga, kad Jūs:

 1. nekopijuosite, neskelbsite, neatkursite, nenuomosite, neskelbsite socialiniuose tinkluose ar kitose elektroninės komunikacijos vietose, netransliuosite, neplatinsite, neskleisite ar neviešinsite Paslaugos turinio arba neleisite kitam asmeniui atlikti tokių veiksmų;
 2. nesisiųsite, neperduosite jokio Paslaugos ar kitaip su ja susijusio turinio ar nesidalinsite juo, nesinaudosite turiniu per įrenginį, kurio nesate registravęs, arba netaikysite mokesčio už Paslaugos turinio žiūrėjimą;
 3. neapeisite, nekeisite, nepanaikinsite, nenaudosite Paslaugos struktūros ar jos nepertvarkysite, nekursite jos išvestinių produktų, neardysite (neskaidysite), nekeisite Paslaugos arba jokiu kitu būdu nemanipuliuosite bet kuria saugos funkcija ar užšifravimu arba bet kuria kita technologija ar programine įranga, kurie yra Paslaugos dalis.

Jums jokiu kitu būdu neperduodamos ar neperleidžiamos jokios teisės, kaip kad nuosavybės teisės arba bet kurios kitos su Paslauga ar bet kokiu jos turiniu susijusios teisės.

Šių nuostatų pažeidimas, neteisėtas disponavimas ir elgesys pažeidžiant skyriaus „Intelektinės nuosavybės teisės“ reikalavimus visada bus laikomas reikšmingu šių Naudojimo sąlygų pažeidimu, kas suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Jums Paslaugos teikimą ir (ar) padaryti Paslaugą Jums neprieinamą arba kitaip užkirsti kelią tolesniems neteisėtiems veiksmams.

Saugumas

Jūs neturite apeiti ar mėginti išvengti Mūsų saugumo sistemos arba bandyti tikrinti ar kitaip paveikti Paslaugos saugumo.

Jūs neturite naudotis Paslauga taip, kad Paslauga būtų pažeista, nustotų veikusi, būtų perkrauta arba apribotų ar pažeistų kitų vartotojų naudojimąsi Paslauga, o tokie veiksmai apima medžiagos su programinės įrangos virusais ar kitais duomenų kodais, bylomis ar programėlėmis, sukurtais tam, kad pakenktų, nutrauktų, sunaikintų ar apribotų tiesiogiai ar netiesiogiai su Paslauga susijusias kompiuterinės ar programinės įrangos funkcijas, siuntimą ar perdavimą.

Jūs neturite mėginti gauti neteisėtos prieigos prie kurios nors kompiuterinės sistemos, tinklo, turinio ar informacijos, kurie yra Svetainės, Paslaugos ar sistemos, kurios pagrindu veikia Paslauga, dalis. Jūs taip pat neturite mėginti gauti prieigos prie medžiagos ar informacijos, kuri nėra apgalvotai teikiama arba kuri nėra prieinama per Paslaugą.

Šių nuostatų pažeidimas visada laikomas reikšmingu šių Naudojimo sąlygų pažeidimu, kas suteikia Mums teisę nedelsiant nutraukti Jums Paslaugos teikimą ir (ar) padaryti Paslaugą Jums neprieinamą arba kitaip užkirsti kelią tolesniems neteisėtiems veiksmams.

Mūsų atsakomybė už nuostolius

Paslauga siūloma tokia, kokia yra, ir priklauso nuo prieinamumo, ir Mes neduodame jokių garantijų ar pažadų dėl turinio, informacijos, Paslaugos ar bet kurios kitos medžiagos, kuri siūloma naudojantis Paslauga arba per Paslaugą, teisingumo ar išsamumo. Kiek įmanoma, Mes neduodame jokių aiškių ar numanomų garantijų ar pažadų dėl Paslaugos funkcijų, prieinamumo, kokybės, tinkamumo naudoti ar saugumo.

Mes, Mūsų susijusios bendrovės ir partneriai jokiomis aplinkybėmis neatsako už tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius ar išvestinius nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Paslauga arba kuria nors trečiojo asmens paslauga, prie kurios prieiga teikiama per Svetainę ar Paslaugą.

Nė viena Naudojimo sąlygų nuostata neriboja Mūsų atsakomybės pagal įstatymus.

Įsipareigojimas atlyginti

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir apsaugote Mus, visas Grupės bendroves, Mūsų susijusias bendroves ir partnerius nuo žalos, nuostolių, pretenzijų, sąnaudų ir išlaidų, įskaitant teisines išlaidas, atsirandančių ar kylančių dėl Jūsų veikimo ne pagal Naudojimo sąlygas arba Jūsų padaryto Naudojimo sąlygų, taikomų įstatymų, reguliavimo ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimo.

Socialiniai tinklai

Naudodamiesi Paslauga Jūs galite nuspręsti dalintis Paslaugos turiniu per socialinius tinklus, įskaitant, be kita ko, per „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“ tinklus (toliau – Socialiniai tinklai), dėl ko tam tikra informacija apie Jūsų naudotojo paskyrą, pvz., vartotojo vardas, gali tapti matoma kitiems Socialinių tinklų vartotojams. Jūs sutinkate, kad Mes neatsakome už turinio pasidalinimą Socialiniuose tinkluose. Jeigu naudojatės Socialiniais tinklais ir tai susiję su Paslauga, Jūs sutinkate:

 • neįžeidinėti, nepuldinėti, neužgaulioti kitų vartotojų, nepriekabiauti prie jų, neapsimetinėti jais ar nesiųsti jiems nepageidaujamos informacijos;
 • neskelbti ar nekurti įžeidžiančios, žeminančios, šmeižiančios, pornografinės ar nepadorios medžiagos;
 • nenaudoti Socialinės žiniasklaidos neteisėtiems, amoraliems ar žalingiems tikslams; arba
 • nepažeisti trečiųjų asmenų teisių.

Nuorodos mūsų Svetainėje

Naudodamiesi Svetaine galite rasti nuorodų į kitas trečiųjų asmenų svetaines. Mes nekontroliuojame tokių svetainių turinio ir neprisiimame atsakomybės už nuostolius ar žalą, galinčius kilti naudojantis tokiomis nuorodomis.

Ginčų sprendimas ir taikoma teisė

Naudojimo sąlygoms ir dėl jų kylantiems ginčams ar reikalavimams (įskaitant iš nesutartinių santykių kylančius ginčus ar reikalavimus) taikoma Švedijos teisė ir tokie ginčai ar reikalavimai aiškinami pagal Švedijos teisę. Šios Naudojimo sąlygos neapribos vartotojų apsaugos teisių, kurias Jūs galite turėti pagal šalies, kurioje gyvenate, imperatyviąsias teisės normas.

Jei tarp Jūsų ir NENT kyla ginčas, šalys pirmiausia mėgina išspręsti jį susitarimu. Jei šalims nepavyksta susitarti, ginčas gali būti perduotas spręsti vartotojų teisių apsaugos institucijai: Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai,  Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, Lietuva; tarnyba@vvtat.lt; https://www.vvtat.lt/.

ES taip pat siūlo pasitelkti ginčų sprendimo instituciją per interneto platformą, kuri gali peržiūrėti Jūsų ginčą, jeigu Jūsų netenkina prekės ar paslaugos, kurias įsigijote iš Mūsų internetu. Interneto platforma prieinama Europos Komisijos svetainėje adresu ec.europa.eu/consumers/odr. Per interneto platformą Jūs galite tiesiogiai aptarti savo klausimą (problemą) su Mumis arba Jūsų atvejis gali būti perduotas ginčų sprendimo tarybai, kuri nagrinėja tokius ginčus.

Pakeitimai

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu keisti Naudojimo sąlygas. Bet kuriuo metu taikomos Naudojimo sąlygos bus skelbiamos Svetainėje. Rekomenduojame reguliariai lankytis Svetainėje ir susipažinti su naujausia Naudojimo sąlygų versija.

Tuo atveju, jeigu Naudojimo sąlygos reikšmingai keičiamos ir (ar) papildomos, o toks pakeitimas ar papildymas Jums nenaudingi, Jūs gausite pranešimą apie reikšmingą pakeitimą ir (ar) papildymą elektroniniu paštu arba savo naudotojo Paslaugų paskyroje ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki pakeitimo ir (ar) papildymo įsigaliojimo, kas leis Jums pagal šias Naudojimo sąlygas nutraukti naudojimąsi Paslauga iki tokio pakeitimo ir (ar) papildymo įsigaliojimo dienos.

Perleidimas

Šios Naudojimo sąlygos taikomos tik atskiriems vartotojams, ir Jūs negalite perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal šias Naudojimo sąlygas trečiajam asmeniui. Mes turime teisę be sutikimo perleisti visas arba dalį savo teisių ir pareigų pagal šias Naudojimo sąlygas trečiajam asmeniui arba kitoms Grupės bendrovėms.

Visa apimantis susitarimas

Šios Naudojimo sąlygos kartu su Mūsų Privatumo politika ir Slapukų naudojimo politika yra visa tarp Jūsų ir Mūsų sudaroma sutartis ir pakeičia visus ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus dėl šios sutarties turinio.

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

Mes neturime jokių prievolių Jums, jeigu apribojama, stabdoma ar atidedama Mūsų vykdoma transliavimo veikla, Paslaugos platinimas ir (ar) Mūsų veikimas pagal Naudojimo sąlygas kitais būdais arba apribojamas, stabdomas ar atidedamas Svetainės prieinamumas ir (ar) funkcijos dėl teisės aktų, oficialių sprendimų ir (ar) bet kokių kitų nuo Mūsų nepriklausančių priežasčių.

Nuostatų negaliojimas

Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata jokiu būdu neturi įtakos kitoms šių Naudojimo sąlygų nuostatoms, nedaro jų negaliojančiomis ar neįgyvendinamomis, o tokios nuostatos taikymas įgyvendinamas įstatymų leidžiama apimtimi.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų arba jeigu Jums reikia susisiekti su mumis dėl kitų priežasčių, apsilankykite mūsų klientų aptarnavimo centre https://help.viaplay.com/lt/.