Viaplay naudojimo sąlygos

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021 m. gruodžio 1/12 d.

Apžvalga

„Viaplay“ yra internetu teikiama paslauga, suteikianti konkrečiam asmeniui pritaikytą prieigą prie tam tikro garso ir vaizdo turinio, kurį asmuo įsigyja, nuomoja ar žiūri abonemento pagrindu su privalomu įsipareigojimo laikotarpiu arba be jo (toliau – Viaplay). Viaplay prieinama platformose naudojant Viaplay „Smart TV“ paskyrą, mobiliąsias ir kitas programėles (toliau – Programėlė) ir Viaplay interneto svetainėje (toliau – Svetainė) jūsų gyvenamosios vietos valstybėje.

Informacija apie Viaplay

Viaplay yra NENT Group International AB (pagal pavadinimą pakeisti į Viaplay Group International AB), įmonės identifikacijos numeris 556840-9287, adresas: Box 171 04, 104 62 Stokholmas, Švedija, dalis (NENT ir Viaplay toliau kartu – NENT, mes, mūsų, mus arba mums) teikiama paslauga. NENT priklauso bendrovių grupei, kurioje „Viaplay Group AB“, įmonės identifikacijos numeris 559124-6847, yra patronuojanti bendrovė (toliau – Grupė). Būdamas Viaplay vartotoju, galite susipažinti su Grupės elgesio kodeksu ir politika apsilankę Grupės svetainėje adresu: www.nentgroup.com. Viaplay reguliuoja Švedijos reguliavimo institucija MPRT (Švedijos spaudos ir transliavimo tarnyba).

Naudojimo sąlygos

Šios Naudojimo sąlygos (toliau – Naudojimo sąlygos) kartu su jose minimais dokumentais taikomos visa apimtimi arba dalinai tol, kol turite Viaplay naudotojo paskyrą. Naudodamiesi Viaplay jūs pareiškiate, kad sutinkate su šiomis Naudojimo sąlygomis, joms pritariate ir sutinkate jų laikytis.

Viaplay gali siūlyti tretieji asmenys, pvz., kartu teikdami jų pačių produktus ir paslaugas. Šie tretieji asmenys gali turėti papildomas ir atskiras naudojimo sąlygas, kurios bus taikomos jums ir su kuriomis jūs turėsite sutikti, kad jums būtų suteikta prieiga prie Viaplay.

Prieiga ir naudojimasis Viaplay

Tam, kad galėtumėte naudotis Viaplay, turite susikurti Viaplay naudotojo paskyrą Svetainėje ar Programėlėje. Galite bet kuriuo metu nuspręsti panaikinti savo naudotojo paskyrą, susisiekdami su mūsų vartotojų aptarnavimo centru (kontaktiniai duomenys pateikiami skyriuje „Kontaktinė informacija“).

Turėdami naudotojo paskyrą jūs galite naudotis Viaplay turiniu:

 • įsigydami mėnesinį abonementą, pasirinkdami vieną iš mūsų bet kuriuo metu siūlomų turinio paketų ir mokėdami išankstinius mėnesinius mokesčius (toliau – Abonementinis mokestis). Kiekvienas mėnuo, kai jūs esate užsisakęs Viaplay ir mokate Abonementinį mokestį, vadinamas Abonemento laikotarpiu, o abonementas bus automatiškai pratęstas kiekvieno Abonemento laikotarpio pabaigoje, nebent nutraukiate Abonementinio mokesčio mokėjimą;
 • kai siūloma, sumokėdami vienkartinį mokestį už galimybę peržiūrėti tam tikrą konkretų turinį (toliau – Vienkartinis mokestis), jį perkant (Elektroninė mažmeninė prekyba), nuomojantis 48 valandoms (iš nuomos ir pirkimo dalies) arba siunčiantis konkrečių renginių, pavyzdžiui, konkrečių futbolo rungtynių, turinį srautinio duomenų siuntimo būdu (mokama už peržiūrą); arba
 • kai siūloma, įsigydami vieno ar kelių turinio paketų abonementą iš anksto nustatytam terminui (pavyzdžiui, 6 ar 12 mėnesių) (toliau – Abonementas su įsipareigojimo laikotarpiu), užsisakydami Viaplay visam iš anksto nustatytam terminui ir mokėdami Abonementinį mokestį pagal taikomą sutartį. Iš anksto nustatytas abonemento įsigijimo dieną nurodytas terminas yra trumpiausias terminas, kuriam Jūs turite užsisakyti Viaplay (toliau – Įsipareigojimo laikotarpis), jei jūs turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu. Pasibaigus Įsipareigojimo laikotarpiui, jūsų abonementas taps abonementu su kas mėnesį mokamu Abonementiniu mokesčiu iki kito pranešimo, kaip nurodyta šio punkto a) papunktyje, kol galios jūsų abonementas.

Turinio pirkimas (Elektroninė mažmeninė prekyba) suteikia neribotą prieigą siųstis įsigytą turinį srautinio duomenų siuntimo būdu ir jį atkurti, kol toks turinio pirkimas yra mūsų su teisių turėtoju sudarytos sutarties dalykas. Jeigu mūsų sutartis su teisių turėtoju pasibaigia arba jeigu mes dėl kitos priežasties panaikiname jūsų prieigą prie įsigyto turinio, Jūs turite teisę gauti proporcingą kompensaciją. Galite pasirikti i) gauti čekį, kurį galėsite panaudoti Viaplay, arba ii) atgauti mokėjimą tokiu pat mokėjimo būdu, kuriuo naudojotės sumokėti už įsigytą turinį.

Norėdami sukurti paskyrą ir gauti prieigą prie Viaplay, jūs turite:

 • būti ne jaunesnis(-ė) kaip 18 metų;
 • būti nuolatinis(-ė) šalies, kurioje siūloma Viaplay, gyventojas (mes patikrinsime jūsų geografinę buvimo vietą registracijos metu, ir jums neleidžiama naudoti jokios technologijos ar metodo, skirto užmaskuoti ar nuslėpti jūsų buvimo vietą);
 • užregistruoti savo mokėjimo informaciją ir pereiti standartinę kreditingumo įvertinimo patikrą;
 • patvirtinti, kad registracijos metu jūsų pateikta informacija yra teisinga ir tiksli. Jūs informuosite mus, jei bet kuriuo metu ši informacija pasikeistų;
 • naudotis Viaplay tik asmeniniams ir privatiems tikslams, o ne bet kokiems komerciniams ar viešiems tikslams;
 • įsipareigoti neparduoti, neperduoti ar kitaip neperleisti NENT ir (ar) Grupės produktų, paslaugų ar kito bet kuriam trečiajam asmeniui priklausančio turto pažeidžiant šias Naudojimo sąlygas.

Asmens duomenų tvarkymas

Kai Jūs sukuriate Viaplay naudotojo paskyrą, taip pat kai naudojatės Viaplay, mes rinksime ir tvarkysime asmens duomenis. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome asmens duomenis, galite rasti mūsų Privatumo politikoje.

Įranga, sistemos, interneto ryšys ir atnaujinimai

Tam, kad galėtumėte naudotis Viaplay, turite turėti reikalingą įrangą, sistemas (įskaitant naujinius) ir pakankamos spartos interneto ryšį. Prieš mokėdami Vienkartinį mokestį ar įsigydami Viaplay, turite įsitikinti, kad atitinkate šiuos reikalavimus.

Dabartiniai minimalūs sistemos reikalavimai ir suderinamų platformų apžvalga nurodyti Svetainėje. Tačiau net ir atitikimas šiems sistemos reikalavimams ir suderinamų platformų naudojimas negarantuoja, kad Jūs visada galėsite sėkmingai naudotis Viaplay be pertraukimų, transliavimo trikdžių ir kt. Pasiliekame teisę retkarčiais keisti sistemos reikalavimus arba suderinamas platformas. Todėl tam tikra programinė ar kompiuterinė įranga gali būti nebesuderinama su Viaplay.

Dėl saugumo ir (ar) techninių priežasčių Viaplay bus nuolatos atnaujinama. Negalime garantuoti, kad kiekviena Viaplay Programėlės versija veiks jūsų įrenginyje, pavyzdžiui, jei jūsų įrenginio operacinės sistemos versija nesuderinama su atnaujinimu. Informacija apie Programėlės atnaujinimus pateikiama skaitmeninėje (internetinėje) parduotuvėje, kuri jūsų įrenginiui teikia Programėlę, pavyzdžiui, „iTunes“. Jei neįdiegsite naujausių galimų naujinimų, galimai negalėsite pasinaudoti teise remtis Viaplay veikimo klaidomis.

Jei susiduriate su Viaplay veikimo klaidomis, kurios, kaip manoma, atsirado dėl techninių priežasčių jūsų įrenginyje, programinėje įrangoje ar tinklo ryšyje, esate įpareigoti pagrįstai bendradarbiauti su mumis, kad galėtume nustatyti, ar klaida atsirado jūsų skaitmeninėje aplinkoje.

Kartais mes galime nustatyti, kuriuos įrenginius jums leidžiama naudoti, kad galėtumėte naudotis Viaplay. Jūs turite teisę registruotis ir naudoti Viaplay ne daugiau kaip penkiuose (5) įrenginiuose ir negalite pakeisti daugiau nei vieno (1) registruoto įrenginio per devyniasdešimt (90) kalendorinių dienų laikotarpį.

Vienu metu jūs galite siųstis turinį srautinio duomenų siuntimo būdu į ne daugiau kaip du (2) registruotus įrenginius. Tačiau jeigu sumokėjote mokestį už peržiūrą atskirai, kad galėtumėte žiūrėti tiesiogiai transliuojamą renginį, šį turinį galite siųstis srautinio duomenų siuntimo būdu vienu metu į vieną (1) registruotą įrenginį.

Jūs sutinkate, kad Viaplay prieinamumą gali paveikti, pavyzdžiui, atsisakymas teikti Viaplay internetu arba bet kuriuo kitu tinklu, interneto ryšio paslaugų (ISP), elektroninių, kompiuterio ar kitų ryšių problemos ar trikdžiai, ir kad mes neatsakome už negalėjimą naudotis Viaplay dėl perkrovos ar tokio pobūdžio problemų ir (ar) trikdžių.

Jeigu esate ES arba EEE valstybės narės gyventojas, Viaplay galėsite naudotis tiek šalyje, kurioje gyvenate, tiek kitose ES ir EEE šalyse, kuriose laikinai gyvenate, kaip nurodyta Reglamente (ES) 2017/1128. Jūs sutinkate, kad mes jokiu būdu neatsakome už bet kokias išlaidas, įstatymų pažeidimus ar kita, įskaitant, pavyzdžiui, atsakomybę, kurią jūs patiriate naudodamiesi ar bandydami naudotis Viaplay už šalies, kurioje gyvenate, ribų.

Vartotojo vardas ir slaptažodis

Jūs atsakote už visą jūsų Viaplay paskyroje vykdomą veiklą. Siekdami išlaikyti paskyros kontrolę ir apsaugoti ją nuo neteisėtos prieigos, privalote kontroliuoti Viaplay prieigai naudojamus savo įrenginius ir neatskleisti savo slaptažodžio.

Mes turime teisę bet kuriuo metu prašyti jūsų pasikeisti savo slaptažodį.

Jei įtariate, kad jūsų paskyra naudojasi kuris nors kitas asmuo, turite nedelsiant mus informuoti apie tai, pakeisti savo slaptažodį ir atsijungti nuo paskyros visuose įrenginiuose. Jei mes turime pagrindo manyti, kad paskyra naudojamasi neteisėtai, mes turime teisę nedelsiant sustabdyti jūsų prieigos prie Viaplay teisę arba kitais būdais užkirsti kelią tolesniam neteisėtam naudojimui.

Nepilnamečiai ir apsauga nuo pirkimo

Viaplay gali būti susijusi su turiniu, kuris yra akivaizdžiai netinkamas nepilnamečiams ir nėra skirtas naudoti vaikams be tėvų ar globėjų priežiūros. Rekomenduojame sukurti atskirą naudotojo profilį vaikams, jei norite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų Viaplay dalių. Viaplay nėra skirta naudoti vaikams be tėvų ar globėjų žinios, priežiūros, kontrolės ir pritarimo.

Jūs taip pat turite galimybę apriboti prieigą Viaplay turinio nuomai ir pirkimui, skiltyje „Mano paskyra“ aktyvuodami „Apsauga nuo pirkimo“ funkciją.

Elektroninio pašto adresas ir komunikacija

Mūsų informacija ir pranešimai, įskaitant rinkodaros (reklaminius) pranešimus, bus siunčiami elektroninio pašto adresu, kurį naudojate prisijungimui prie Viaplay. Jūs galite lengvai atsisakyti rinkodaros (reklaminių) pranešimų paspaudę nuorodą „Atsisakyti“, esančią atitinkamo elektroninio laiško apačioje arba savo naudotojo paskyros nustatymuose „Mano paskyra“. Turime teisę laikyti, kad paskutinis jūsų nurodytas elektroninio pašto adresas yra teisingas jūsų adresas, todėl skatiname reguliariai jį tikrinti.

Atsiskaitymas

Tam, kad galėtumėte žiūrėti Viaplay turinį, turite nurodyti tinkamą mokėjimo būdą. Jūs sutinkate, kad galime ir toliau apmokestinti jus jūsų pasirinktu mokėjimo būdu pagal Abonementinį mokestį už tolesnius Abonemento laikotarpius, kol galioja jūsų abonementas. Jei dėl kokios nors priežasties mokėjimas nepavyksta ir jūs nenutraukėte savo abonemento, galime ir toliau bandyti apmokestinti jus jūsų mokėjimo būdu ir sustabdyti jūsų prieigą prie Viaplay, kol galėsime apmokestinti jus Abonementiniu mokesčiu. Jei nėra pakankamai lėšų Mokesčiams padengti, o jūsų mokėjimas vėluoja daugiau nei dešimt (10) kalendorinių dienų, mes turime teisę išieškoti skolą kitais būdais.

Jūsų pasirinktą mokėjimo būdą registruosime ir saugosime mes, arba tai padarys trečiasis asmuo paslaugos teikėjas, pagal tarptautinius saugumo standartus (Mokėjimo kortelių industrijos duomenų saugumo standartą, angl. Payment Card Industry Data Security Standard, PCI DSS).

Kai suteikiame galimybę atlikti Vienkartinius mokesčius arba prie Viaplay prisijungti naudojantis „iTunes“ programa ar panašiais sprendiniais, kuriuos siūlo kiti platformų operatoriai, tokius Vienkartinius mokesčius ir (ar) Abonementinius mokesčius nuskaitysime mokėjimo būdu, kurį esate pasirinkę to konkretaus sprendinio atžvilgiu.

Informaciją apie pirkimų istoriją ir būsimus mokėjimus galima rasti Svetainėje prie „Mano paskyra“.

Jei jūs prisijungėte prie Viaplay per trečiąjį asmenį ir mes neišrašome jums sąskaitos tiesiogiai, tokiu atveju taikomos trečiojo asmens nustatytos mokėjimo sąlygos.

Mokesčiai

Mokesčiai taikomi pagal mūsų galiojantį kainoraštį, kurį rasite Svetainėje. Mokesčiai už, pvz., filmų nuomą ir pirkimą, tiesiogines konkrečių renginių transliacijas, tais atvejais, kai mokama už peržiūrimą turinį, nėra įtraukti į jūsų abonementą ir mokami papildomai.

Retkarčiais mes galime keisti Viaplay mokesčius (toliau – Mokesčių pakeitimas).

Mes privalome pranešti jums elektroniniu paštu ir (ar) per jūsų Viaplay naudotojo paskyrą apie Abonemento be įsipareigojimo laikotarpio Mokesčių pakeitimus ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki Mokesčių pakeitimo įsigaliojimo. Abonemento su įsipareigojimo laikotarpiu atveju pirkimo metu sutarti mokesčiai taikomi visą Įsipareigojimo laikotarpį. Nepaisant to, kas nurodyta pirmiau, Mokesčių pakeitimai gali įvykti įspėjant per trumpesnį terminą, įskaitant per Įsipareigojimo laikotarpį, jeigu padidėja mūsų platinimo išlaidos ir kitos su Viaplay prieinamumu susijusios sąnaudos dėl valstybinių mokesčių ar bendrų rinkliavų pakeitimų, valiutos kurso pokyčių, tretiesiems asmenims mokėtinų mokesčių pakeitimų, oficialių sprendimų arba teisės aktų ar administracinių nuostatų pakeitimų, ir kai Mokesčių pakeitimas atitinka išlaidų ir sąnaudų padidėjimą.

Jeigu jūs nesutinkate su Mokesčių pakeitimu, jūs turite teisę atšaukti savo abonementą nuo Mokesčių pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu mes gauname pranešimą apie tai ne vėliau kaip prieš tris (3) kalendorines dienas iki Mokesčių pakeitimo įsigaliojimo dienos. Mokesčių pakeitimas apima ir naujų mokesčių taikymą.

Jeigu nusprendžiate išplėsti savo abonementą pasirinkdami turinio paketą, už kurį taikomas didesnis Abonementinis mokestis, naujasis Abonementinis mokestis bus taikomas jūsų pasirinktu mokėjimo būdu nuo tos dienos, kurią pasirenkate išplėsti savo abonementą, o anksčiau mokėtas Abonementinis mokestis likusiam Abonemento laikotarpiui bus proporcingai sumažintas. Naujasis Abonementinis mokestis įsigalios nuo kitos mokėjimui nustatytos dienos. Jeigu nusprendžiate susiaurinti savo abonementą pasirinkdami turinio paketą, už kurį taikomas mažesnis Abonementinis mokestis, kainos ir turinio pokytis įsigalios kartu su kita mokėjimui nustatyta diena.

Viaplay Išbandymo Pasiūlymas

Naujiems vartotojams mes galime siūlyti bandomąjį abonementą, pavyzdžiui, išbandyti nemokamai arba už mažesnę kainą konkretų laikotarpį (toliau – Išbandymo Pasiūlymas). Norėdami pasinaudoti Išbandymo Pasiūlymu, jūs ar kitas jūsų namų ūkio narys neturi būti anksčiau naudojęsis Išbandymo Pasiūlymu arba kokiu nors kitu panašiu mūsų rinkodaros pasiūlymu. Jei jūs jau pasinaudojote Išbandymo Pasiūlymu, pinigai bus nuskaityti nuo jūsų kortelės tarsi būtumėt užsisakę standartinį abonementą. Mes pasiliekame teisę tikrinti, remdamiesi visa jūsų pateikta informacija, ar jūs atitinkate Išbandymo Pasiūlymo reikalavimus.

Pasibaigus Išbandymo Pasiūlymo laikotarpiui, Išbandymo Pasiūlymas automatiškai taps mokamu abonementu su įsipareigojimo laikotarpiu arba be jo, jeigu jūs neatšauksite ar nenutrauksite Išbandymo Pasiūlymo iki jo galiojimo laikotarpio pabaigos. Išbandymo Pasiūlymą galima nutraukti arba atšaukti skiltyje „Mano paskyra“.

Trečiųjų asmenų siūlomiems reklamuojamiems produktams ar paslaugoms (įskaitant išbandymo pasiūlymus) gali būti taikomos atskiros sąlygos. Jei registruojatės išbandyti tokius reklamuojamus produktus ar paslaugas, atkreipkite dėmesį, kad tokius išbandymo pasiūlymus privaloma atšaukti pagal trečiojo asmens nustatytus nurodymus. Pasibaigus išbandymo pasiūlymo laikotarpiui jūsų Viaplay abonementui bus taikomos tokio trečiojo asmens nustatytos kainos.

Viaplay ir šių Naudojimo sąlygų pakeitimai

Nuolat stengiamės tobulinti Viaplay ir jos turinį. Todėl negalime duoti jokių garantijų ar įsipareigojimų dėl turinio kiekio ar kokybės, funkcionalumo, suderinamumo ir sąveikumo su platformomis. Pavyzdžiui, Viaplay funkcijos ir turinys, kurie buvo pasiekiami tuo metu, kai įsigijote abonementą arba sumokėjote Vienkartinį mokestį, gali pasikeisti, kol esate vartotojas. Tokie pakeitimai laikomi objektyviai pagrįstais, atsižvelgiant į Viaplay paskirtį ir pobūdį. Pasiliekame teisę bet kada keisti šias Naudojimo sąlygas. Bet kuriuo metu taikomos Naudojimo sąlygos bus patalpintos Svetainėje. Rekomenduojame reguliariai lankytis Svetainėje, kad žinotumėte apie naujausius pakeitimus.

Apie bet kokius reikšmingus nepalankius pakeitimus arba šių Naudojimo sąlygų neatitinkančius pakeitimus informuosime elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš trisdešimt (30) kalendorinių dienų iki pakeitimo įsigaliojimo. Tokie pakeitimai įsigalioja pranešime nurodytą dieną, bet ne anksčiau kaip po trisdešimties (30) kalendorinių dienų nuo pranešimo išsiuntimo, nebent pakeitimą paskatino galimas teisės aktų pažeidimas, pareigūnų sprendimai, teisės aktų pakeitimai arba nenugalimos jėgos aplinkybė (force majeure) (kaip nurodyta toliau). Tokiu atveju jūs galite nutraukti savo abonementą nuo pakeitimo įsigaliojimo dienos, jeigu pakeitimas reiškia esminį jums nepalankų pasikeitimą, o mes gauname pranešimą apie tai ne vėliau kaip prieš tris (3) kalendorines dienas iki pakeitimo įsigaliojimo dienos.

Kai abonementą nutraukiate jūs

Savo abonementą galite nutraukti Svetainėje skiltyje „Mano paskyra“.

Jūsų abonemento nutraukimas įsigalios:

 1. pasibaigus Abonemento laikotarpiui, per kurį pranešate mums, kad jūs norite nutraukti abonementą (jeigu jūs turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu, nutraukimas įsigalios tik pasibaigus Įsipareigojimo laikotarpiui); arba
 2. pasibaigus šių Naudojimo sąlygų skyriuose „Viaplay ir šių Naudojimo sąlygų pakeitimai“ ar „Mokesčiai“ nurodytam pranešimo laikotarpiui, jeigu jūs pranešate mums apie pageidaujamą nutraukimą minėtuose skyriuose nustatyta tvarka.

Jeigu įsigijote prieigą prie Viaplay per trečiąjį asmenį, pavyzdžiui, per „iTunes“ ar per vieną iš mūsų platinimo partnerių, jūsų abonementas privalo būti nutrauktas per tokį trečiąjį asmenį pagal jo taikomas sąlygas.

Jei norite nutraukti savo abonementą, jūs vis tiek privalote sumokėti už likusį Abonemento laikotarpį arba atitinkamą Įsipareigojimo laikotarpį.

Jei nutraukiate savo abonementą, jūs turėsite prieigą prie turinio, kurį įsigijote naudodamiesi Elektroninės mažmeninės prekybos galimybe, tačiau mes pasiliekame teisę nutraukti ar apriboti prieigą prie tokio turinio pagal šias Naudojimo sąlygas.

Atkreipkite dėmesį, kad jūsų naudotojo paskyra išlieka net jei nutraukiate savo abonementą, o atitinkamos šių Naudojimo sąlygų dalys lieka galioti tol, kol jūs turite Viaplay naudotojo paskyrą. Informaciją, kaip panaikinti savo naudotojo paskyrą, rasite šių Naudojimo sąlygų skyriuje „Prieiga ir naudojimasis Viaplay“.

Kai abonementą nutraukiame mes

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti ar kitaip sustabdyti jūsų prieigą prie Viaplay. Jeigu mes nutraukiame jūsų abonementą, mes pasiūlysime jums vieną iš šių galimybių:

 1. turėsite tolesnę prieigą prie Viaplay likusiam esamam Abonemento laikotarpiui ar Įsipareigojimo laikotarpiui arba grąžinsime neseniai sumokėto Abonementinio mokesčio sumą, atitinkančią Viaplay teikimo apribojimui ar sustabdymui, be jūsų abonemento pratęsimo; ir (ar)
 2. turėsite prieigą prie atskiro turinio, kurį jau įsigijote sumokėdami Vienkartinį mokestį, likusį Viaplay galiojimo laikotarpį.

Mes turime teisę nedelsiant nutraukti jūsų prieigą prie Viaplay ir pareikalauti sumokėti su tuo susijusį(-ius) nesumokėtą(-us) Abonementinį(-ius) mokestį(-čius), jei pažeidžiate Naudojimo sąlygas. Jeigu turite Abonementą su įsipareigojimo laikotarpiu, galime pareikalauti nedelsiant sumokėti Abonementinį mokestį už visą likusį Įsipareigojimo laikotarpį.

Atšaukimo teisė

Jūs turite teisę atšaukti savo abonementą / Vienkartinį mokestį per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo abonemento įsigijimo / Vienkartinio mokesčio dienos (toliau – Nemokamo atšaukimo laikotarpis) ir atgauti visus pinigus. Nemokamo atšaukimo laikotarpis įsigalios vos tik jūs gausite savo abonemento arba Vienkartinio mokesčio patvirtinimą.

Sutikdami su šiomis Naudojimo sąlygomis jūs sutinkate, kad neturėsite teisės atšaukti abonemento ar Vienkartinio mokesčio ir atgauti pinigus, jeigu per keturiolika (14) kalendorinių dienų nuo jūsų abonemento arba Vienkartinio mokesčio patvirtinimo gavimo pradedate naudotis Viaplay ir žiūrėti ten rodomą turinį. Pradėdami naudotis Viaplay ir žiūrėti turinį, prie kurio jūs turite prieigą pagal savo abonementą arba Vienkartinį mokestį, jūs sutinkate, kad Viaplay pradedama teikti nesibaigus Nemokamo atšaukimo laikotarpiui ir kad baigia galioti jūsų teisė atšaukti abonementą arba Vienkartinį mokestį.

Savo pirkimą galite atšaukti žodžiu arba raštu, pranešdami apie tai mums. Atkreipkite dėmesį, kad savo abonementą / Vienkartinį mokestį privalote atšaukti iki Nemokamo atšaukimo laikotarpio pabaigos. Atšaukimo teise taip pat galite pasinaudoti užpildydami ir persiųsdami mums standartinę formą pagal šį pavyzdį:

„Viaplay“ Vartotojų aptarnavimo centrui support@viaplay.lt

Pranešu, kad nutraukiu savo sutartį su „Viaplay“

Užsakyta [data]

Vartotojo vardas, pavardė [*]

Vartotojo elektroninio pašto adresas [*]

Vartotojo(-ų) parašas(-ai) [tik tuo atveju, jei teikiama šio pranešimo popierinė forma]

Data

Šalies, kurioje gyvenate, vartotojų teisių apsaugos institucija (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba) taip pat turėtų turėti galimybę suteikti jums daugiau informacijos apie atšaukimo teisę ir apie teisės aktus, reglamentuojančius nuotoliniu būdu ir ne verslo patalpose sudaromas sutartis.

Paslaugų teikimo klaida

Jei pastebėjote kokių nors su Viaplay susijusių defektų, kurie nepriklauso nuo jūsų ar kurio nors kito jūsų paskyra besinaudojančio asmens, jūs turite teisę reikalauti, kad defektas būtų ištaisytas. Jeigu pretenzija ar nusiskundimas pasitvirtina, mes padengsime visas defekto taisymo išlaidas. Jūsų teisė reikšti pretenzijas dėl Viaplay paslaugų neatitikties nustoja galioti i) praėjus trims (3) mėnesiams po to, kai pasibaigė jūsų abonementas, arba ii) praėjus trejiems (3) metams po Vienkartinio mokėjimo. Jei per nustatytus laikotarpius nepareikšite pretenzijos dėl Viaplay paslaugų neatitikties, neteksite teisės reikalauti atlyginti nuostolių už paslaugų neatitiktį.

Mes pasiliekame teisę reikalauti jūsų atlyginti visas defektų taisymo išlaidas, jeigu tokie defektai atsirado dėl jūsų veiksmų ar kurio nors kito asmens, kuris naudojosi jūsų abonementu, veiksmų.

Atkreipkite dėmesį, kad turėtumėte su mumis bendradarbiauti, kad galėtume išsiaiškinti, ar defektų priežastis nesusijusi su jūsų skaitmenine aplinka. Jei su mumis nebendradarbiausite, kaip nurodyta šiame skyriuje, jums teks pareiga įrodyti, kad Viaplay neatitinka reikalavimų.

Neteisėtas Viaplay naudojimas

Visą turinį, kuris yra Viaplay dalis ir yra susijęs su Viaplay, gina Švedijos ir tarptautiniai autorių teisių apsaugos įstatymai. Mes turime arba licencijuojame visas autorių teises ir kitas intelektinės nuosavybės teises į medžiagą ar turinį, kurie yra Viaplay dalis ir yra susiję su Viaplay. Mes suteikiame jums neišimtinę, neperleidžiamą ir ribotą licenciją naudotis tokiomis teisėmis tik asmeninio ir privataus naudojimo tikslais (bet ne komerciniams tikslais) ir pagal taikomus autorių teisių apsaugos įstatymus.

Jūs sutinkate neapeidinėti ar nemėginti išvengti mūsų saugumo sistemos arba nebandyti tikrinti, pakenkti ar kitaip paveikti Viaplay, mūsų Svetainės, Programėlių, Viaplay kompiuterinės, programinės arba tiesiogiai ar netiesiogiai su Viaplay susijusios įrangos saugumo. Taip pat sutinkate neapeiti, nepašalinti, nekeisti Viaplay turinio apsaugos priemonių, joms nekenkti ar jų neutralizuoti. Šių nuostatų pažeidimas visada laikomas esminiu šių Naudojimo sąlygų pažeidimu, kas suteikia mums teisę nedelsiant sustabdyti ar nutraukti jūsų prieigą prie Viaplay arba kitaip užkirsti kelią tolesniems neteisėtiems veiksmams.

Mūsų atsakomybė už nuostolius

Kiek įmanoma pagal galiojančius teisės aktus, mes neduodame jokių aiškių ar numanomų garantijų ar pažadų dėl Viaplay funkcijų, prieinamumo, kokybės, tinkamumo naudoti ar saugumo.

Mes, mūsų susijusios įmonės ir partneriai jokiomis aplinkybėmis neatsako už tiesioginius, netiesioginius, specialiuosius ar išvestinius nuostolius ar žalą, atsirandančius dėl naudojimosi ar negalėjimo naudotis Viaplay arba kuria nors trečiojo asmens paslauga, prie kurios prieiga teikiama per Svetainę ar Viaplay.

Nuostolių atlyginimas

Jūs sutinkate atlyginti nuostolius ir apsaugote mus, visas Grupės bendroves, mūsų susijusias įmones ir partnerius nuo žalos, nuostolių, pretenzijų, sąnaudų ir išlaidų, įskaitant teisines išlaidas, atsirandančių ar kylančių dėl jūsų veikimo ne pagal Naudojimo sąlygas arba dėl jūsų padaryto Naudojimo sąlygų, taikomų įstatymų, reguliavimo ar trečiųjų asmenų teisių pažeidimo.

Socialiniai tinklai

Viaplay gali turėti funkciją, leidžiančią jums dalintis Viaplay turiniu per socialinius tinklus, įskaitant, be kita ko, per „Facebook“, „Instagram“ ir „Twitter“ tinklus (toliau – Socialiniai tinklai). Todėl tam tikra informacija apie jūsų naudotojo paskyrą, pvz., vartotojo vardas, gali tapti matoma kitiems Socialinių tinklų vartotojams. Jūs sutinkate, kad mes neatsakome už turinio pasidalinimą Socialiniuose tinkluose.

Nuorodos mūsų Svetainėje

Svetainėje galite rasti nuorodų į kitas trečiųjų asmenų svetaines. Mes nekontroliuojame tokių svetainių turinio ir neprisiimame atsakomybės už nuostolius ar žalą, galinčius kilti naudojantis tokiomis nuorodomis.

Ginčų sprendimas ir taikoma teisė

Naudojimo sąlygoms ir dėl jų kylantiems ginčams ar reikalavimams (įskaitant iš nesutartinių santykių kylančius ginčus ar reikalavimus) taikoma Švedijos teisė ir šios sąlygos bei tokie ginčai ar reikalavimai aiškinami pagal Švedijos teisę. Šios Naudojimo sąlygos neapribos vartotojų apsaugos teisių, kurias jūs galite turėti pagal šalies, kurioje gyvenate, imperatyviąsias teisės normas.

Jei tarp jūsų ir NENT kyla ginčas, šalys pirmiausia mėgina išspręsti jį susitarimu. Jei šalims nepavyksta susitarti, ginčas gali būti perduotas spręsti vartotojų teisių apsaugos institucijai: Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai.

Europos Sąjunga taip pat siūlo pasitelkti ginčų sprendimo instituciją per interneto platformą, kuri gali peržiūrėti jūsų ginčą, jeigu jūsų netenkina prekės ar paslaugos, kurias įsigijote iš mūsų internetu. Interneto platforma prieinama Europos Komisijos svetainėje adresu ec.europa.eu/consumers/odr. Prašom nurodyti mūsų elektroninio pašto adresą support@viaplay.lt, jei skundą teikiate per interneto platformą. Per interneto platformą jūs galite tiesiogiai aptarti savo klausimą (problemą) su mumis arba jūsų atvejis gali būti perduotas ginčų sprendimo tarybai, kuri nagrinėja tokius ginčus.

Perleidimas

Šios Naudojimo sąlygos taikomos tik atskiriems vartotojams, ir jūs negalite perleisti visų arba dalies savo teisių ir pareigų pagal šias Naudojimo sąlygas trečiajam asmeniui. Sutikdami su šiomis Naudojimo sąlygomis suteikiate mums teisę perleisti visas arba dalį savo teisių ir pareigų pagal šias Naudojimo sąlygas trečiajam asmeniui arba kitoms Grupės bendrovėms. Tačiau, toks mūsų teisių ir pareigų perleidimas jokiu būdu nesumažina galiojančių vartotojų garantijų.

Visa apimantis susitarimas

Šios Naudojimo sąlygos kartu su mūsų Privatumo politika ir Slapukų naudojimo politika yra visa tarp jūsų ir mūsų sudaroma sutartis ir pakeičia visus ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus dėl šių Naudojimo sąlygų dalyko.

Nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure)

Mes neturime jokių prievolių jums, jeigu mūsų veikimas pagal Naudojimo sąlygas arba Viaplay prieinamumas ir (ar) funkcijos yra apribojamos, stabdomos ar atidedamos dėl teisės aktų, oficialių sprendimų ir (ar) bet kokių kitų nuo mūsų nepriklausančių priežasčių.

Nuostatų negaliojimas

Jeigu kuri nors šių Naudojimo sąlygų nuostata yra laikoma negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata jokiu būdu neturi įtakos kitų šių Naudojimo sąlygų nuostatų galiojimui, o tokios nuostatos lieka galioti ir yra įgyvendinamos įstatymų leidžiama apimtimi.

Kontaktinė informacija

Jei turite bet kokių klausimų arba jeigu jums reikia susisiekti su mumis dėl kitų priežasčių, apsilankykite mūsų Vartotojų aptarnavimo centre https://help.viaplay.com/lt/ arba susisiekite su mumis elektroninio pašto adresu support@viaplay.lt.

Jūs turite galimybę bendrauti su mūsų vartotojų aptarnavimo centro darbuotojais pokalbių kanalu mūsų Vartotojų aptarnavimo centro puslapyje. Pokalbių istoriją galite atsisiųsti visuotinai naudojamu formatu.